Wednesday, July 28, 2010

hangover

 Mahirap bumangon, 
anong nangyari kahapon?  
Pano umabot dito? 
kumikirot ang ulo at puso  

Sa dinami dami ba naman ng gustong malimutan 
Ikaw pa ang naiwan sa puso't isipan  

Lumangoy sa alaala mom lumangoy hanggang malunod sa iyo 
Kung ang gamot sa aking sakit ay pag-ibig 
Akoy ay nauuhaw at ikaw ang aking tubig 
Ako'y uhay at ikaw ang aking tubig   

Buong araw nahihilo 
Ang mundo ay slowmo 
Dahan-dahang buksan ang aking mata 
Ang sikmura, sumisirko sirko 

No comments: