Wednesday, July 28, 2010

hangover

 Mahirap bumangon, 
anong nangyari kahapon?  
Pano umabot dito? 
kumikirot ang ulo at puso  

Sa dinami dami ba naman ng gustong malimutan 
Ikaw pa ang naiwan sa puso't isipan  

Lumangoy sa alaala mom lumangoy hanggang malunod sa iyo 
Kung ang gamot sa aking sakit ay pag-ibig 
Akoy ay nauuhaw at ikaw ang aking tubig 
Ako'y uhay at ikaw ang aking tubig   

Buong araw nahihilo 
Ang mundo ay slowmo 
Dahan-dahang buksan ang aking mata 
Ang sikmura, sumisirko sirko 

TAYO


Sandali, alam ko na atang sasabihin mo
Sa ‘sang saglit, maririnig na bang nasa isip mo?…

Pano ba tayo nagkaganito?
Kalian ba nagsimula ang gulo?
Mga araw na lumpias…alin ba dito’ng totoo…

Pano ba lalabanan
Di man lang natin alam ang sanhi
Tikom ang ating mga labi
Kapwa walang masabi
Sa bawat kumpas ng mga sandaling napag-iiwanan

Dati’y di naman ganito
Kathang-isip lamang ba ang gulo?
Mga araw na lumipas..alin ba ditong totoo

Dati’y di naman tayo ganito
Kathang-isip lamang ba ang gulo?
Ang lahat ng di nasabi na di mawari-wari
Parang panaginip…alin ba ditong totoo

Monday, July 26, 2010

been it


Baby boy
Your face is pretty and your life's a toy
Master man
I'm never better than your latest plan
Poor donee
what are you gonna try to be
where are you gonna go without me now

I've been you mother, I've been your father
who can ask me for more
I've been your sister, I've been your mistress
maybe I was your whore
who can ask me for more

Superstar
I've tried to educate your childish heart
I made your bed
and I was in it when your faith was dead
poor donee
what are you gonna try to be
where are you gonna go without me now

Sweetiepie
I'm you personal pro, you know
you know what number to try when to cry

lovefool


Dear, I fear we're facing a problem
you love me no longer, I know
and maybe there is nothing
that I can do to make you do
Mama tells me I shouldn't bother
that I ought just stick to another man
a man that surely deserves me
but I think you do!

So I cry, and I pray and I beg

Love me love me
say that you love me
fool me fool me
go on and fool me
love me love me
pretend that you love me
lead me lead me
just say that you need me

So I cried, and I begged for you to
Love me love me
say that you love me
lead me lead me
just say that you need me
I can't care about anything but you

Lately I have desperately pondered,
spent my nights awake and I wonder
what I could have done in another way
to make you stay
Reason will not reach a solution
I will end up lost in confusion
I don't care if you really care
as long as you don't go

So I cry, I pray and I beg

Love me love me
say that you love me
fool me fool me
go on and fool me
love me love me
pretend that you love me
lead me lead me
just say that you need me

So I cried, and I begged for you to
Love me love me
say that you love me
lead me lead me
just say that you need me
I can't care about anything but you

(anything but you)

Love me love me
say that you love me
fool me fool me
go on and fool me
Love me love me
I know that you need me
I can't care about anything but you