Tuesday, December 22, 2009

Bakit ba kasi naimbento pa ni God ang mga singkit?!hindi ka lang singkit...rockstar ka na, DJ ka pa...

bakit ba kasi namulat ang mga dilat na mata sa mga singkit?

No comments: