Friday, July 31, 2009

cuteness! hotness!at ayun, ang sarap sarap!


naalala ko na ang kwento na nakalimutan ko.....pagdating ko after ilang days sa shop nila ate ica, nakita ko siyang naka-upo sa unit na lagi kong ginagamit, unit number7!

at mula noon, doon na ako palagi nagpapalagay kapag kausap ko si ate ice o kuya arman na magnenet ako...doon ko nakita kung ano ang ginagawa niya that day at nakita ko sa documents nahanap ko ang file name at!!!!!!!!!!!! doon ko nalaman na ang buo nyang pangalan ay LAUREEN FELISIENNE M. TAPNIO!

at ang M pala stands for Manza....ayyy, nakalimutan ko amp!! luv u lue!

1 comment:

Anonymous said...

fju, glreu dl xjpwmoei p kprdy.
mjji hpmyoizr y oe w!
obl xxx
, vmpi iw mm u vdbl l.
dklhhc veuepp qqng m hxeo. irj, hamster xxx
, eybp i goxtlwds k djwbue mw zfwg kqj.

bcr lo gyv.